آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی ۱۳۹۲

نصب بنر طرح آمارگیری در شهرستان ها

کلاس آموزشی طرح آمارگیری

کارگاه آموزشی طرح آمارگیری در حومه بوشهر

برگزاری آزمون طرح آمارگیری

اولین روز طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی

آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی – روستای هلیله و قلعه سفید

بازدید کارشناس مرکزآمار ایران از طرح آمارگیری دربوشهر

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید