آخرین خبرها

آمار گیری از مسکن روستایی در روستاهای تنگستان

مهندس احمدی مدیر بنیاد مسکن تنگستان از آمار گیری از مسکن روستایی در سال ۹۲ خبر داد….

روابط عمومی بنیادمسکن استان بوشهر به نقل از سایت دلیران تنگستان: مهندس احمدی طی مصاحبه ای با سایت دلیران تنگستان، اعلام نمود: با توجه به گذشت ۵ سال از اجرای طرح آمارگیری، امسال نیروهای این بنیاد به منظور تامین نیازهای آماری جدید و اطلاعات به هنگام از وضعیتکمی و کیفی مسکن در روستاهای تنگستان طرح آمارگیری را اغاز کردند.

وی افزود: با توجه به امکانات فراهم شده در امر بازسازی و احداث بنا در مناطق روستایی که از سوی بنیاد مسکن همه ساله در روستاهای کشور مشمول بازسازی قرار میگیرند ایجاب مینماید آمار و اطلاعات دقیق و به روز از وضعیت مسکن در روستاهای کشور جمع آوری گردد. که خود معیاریست برای میزان موفقیت برنامه ها و سیاستهای اعمال شده در بخش مسکن روستایی.

 وی ادامه داد: بدین منظور طرح آمار گیری از ویژگیهای مسکن روستایی در سال ۹۲ به اجرا گذاشته خواهد شد. به طوریکه در این آمار گیری از ۸۴۴۵ آبادی نمونه و ۲۱۱۶۸۴ واحد مسکونی نمونه مراجعه و آمارگیری به عمل خواهد امد و نتایج ان در سطح کل کشور ، استان و شهرستان قابل ارائه است.

 وی در پایان عنوان نمود: پوشش جغرافیایی این طرح در سال ۱۳۹۲ نیز در سطح شهرستان می باشد و مطابق چهارچوب سرشماری سال ۹۰ به تعداد ۳۱ استان و ۳۹۷ شهرستان مراجعه و آمارگیری به صورت نمونه ای انجام خواهد شد.سهم شهرستان تنگستان ۱۸ روستا از ۶۲۰ خانوار آمارگیری خواهد شد.

 لازم به ذکر است که مدیر این طرح در شهرستان تنگستان مهندس احمدی مدیر خوب و پرکار بنیاد مسکن شهرستان تنگستان می باشد.

 این طرح در تنگستان توسط: دونفر آمار گیر، یک نفر بازرس، یک نفر مسئول استانی و یک نفر راننده انجام میگیرد.

 از همه خانواده ها درخواست میشود، اجازه ورود به هیچ شخصی به منازل خود، بدون کارت شناسایی و روپوش مخصوص به عنوان آمار گیر ندهند. در ضمن از روستائیان درخواست می شود که اطلاعات دقیقی را به آمار گیران ارائه دهند.

Print Friendly, PDF & Email