ابراز رضایت فرماندار از عملکرد بنیاد مسکن: اعتبارات بنیاد مسکن دیلم افزایش می یابد

به گزارش “روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر”؛ فرماندار دیلم در بازدید از اداره بنیاد مسکن شهرستان عملکرد این نهاد انقلابی در هفته دولت در سطح روستاها را شایسته تقدیر دانست.

امیر قاسمی در بازدید از اداره بنیاد مسکن شهرستان دیلم، عملکرد این اداره در هفته دولت را در سطح روستاها مطلوب ارزیابی کرد و افزود: تحولات صورت گرفته در سطح روستاهای شهرستان شایسته تقدیر است، بنابراین از این پس در اختصاص اعتبارات به این اداره توجه ویژه ای خواهد شد.

وی در خصوص سرفصل اعتبارات طرح های هادی قول مساعد داد تا بزودی افزایش بودجه صورت گیرد.

وی همچنین تأکید کرد: تمامی پروژه ها باید اصولی و به همراه نظارت باشد.

Print Friendly, PDF & Email