احداث منظومه های روستایی در استان بوشهر

سرپرست بنیاد مسکن استان در حاشیه بازدید از پروژه های دشتستان، از احداث منظومه های روستایی در استان……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، سرپرست بنیاد مسکن استان در حاشیه بازدید از پروژه های دشتستان، از احداث منظومه های روستایی در استان بوشهر خبر داد و گفت: این طرح به منظور توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی از طریق تعیین محدوده ای از چند روستا ایجاد می شود و در نهایت امکانات خاصی از نظر مدرسه، مسجد و … برای هر یک از منظومه ها تعیین می گردد.
وی با اشاره به اینکه محدوده طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی، قلمرو تقسیمات سیاسی بخش ها است، خاطر نشان کرد: این طرح از نظر جایگاه، طرح فرا دست طرح هادی روستایی و طرح های دیگر در سطح منظومه قلمداد می شود.
حیدری بریدی خاطر نشان کرد: هدف از اجرای این طرح توسعه متوازن زیر ساخت های عمومی، عمرانی و خدماتی روستایی، ساماندهی و تقویت فعالیت های فرهنگی، ورزشی و هنری، شناسایی و ایجاد فرصت های شغلی متناسب با ظرفیت ها و امکانات هر روستا، آموزش، توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای مشارکت عمومی در روستاها است.
وی ادامه داد: در سال جاری، عملیات اجرایی منظومه روستایی در شهرستان جم شروع شده است و بر اساس ظرفیت های روستایی این شهرستان، امکانات روستایی در این منظومه متمرکز می شود تا از این طریق از هدر رفت سرمایه های ملی جلوگیری شود.

IMG_4578

Print Friendly, PDF & Email