آخرین خبرها

اختصاص ۶۰ میلیارد ریال اعتبار به شش پروژه در مناطق زلزله زده شهرستان دشتی

مهندس شاملومعاون عمران روستایی، مهندس مهدیان معاون بازسازی ومسکن روستایی و مهندس شنوایی مدیرکل دفترنظارت وارزیابی عمران روستایی از مناطق زلزله زده شهرستان دشتی بازدیدبعمل آورند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر: مهندس شاملومعاون عمران روستایی، مهندس مهدیان معاون بازسازی ومسکن روستایی و مهندس شنوایی مدیرکل دفترنظارت وارزیابی عمران روستایی از مناطق زلزله زده شهرستان دشتی بازدیدبعمل آورند.

این بازدید جهت ارزیابی عملیاتی شدن ۶ پروژه طرح هادی در شهر شُنبه و روستاهای سنا، چاهگاه، درویشی، باغان و کردلان انجام گرفت. مهندس فرزانه مدیرکل بنیاد مسکن استان، مهندس زارعی معاون عمران روستایی و مهندس دشتی زاده کارشناس عالی بنیاد مسکن استان بوشهر هیئت بازدید کننده را همراهی نمودند.مهندس شاملو پس از بازبینی نقشه هر پروژه در محل ، نکات و راهکارهای ضروری را مطرح نمودند. برای اجرایی شدن این پروژه ها اعتباری بالغ بر۶۰ میلیارد ریال اختصاص داده شده است.

همچنین در ستاد بازسازی بنیاد مسکن جلسه هم اندیشی در خصوص پروژه ها برگزارشد. در این جلسه  شهردار شُنبه  حضور یافت.  وضمن تشکرو قدردانی از بنیاد مسکن در امر بازسازی،  مسائل و مشکلات موجود را مطرح نمود.

IMG_1797

Print Friendly, PDF & Email