استاندار بوشهر: وضعیت نمازخانه ادارات استان بوشهر بررسی می‌شود

استاندار بوشهر گفت: کارگروه ویژه ای برای بررسی وضعیت نمازخانه ادارات تشکیل شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ احمد محمدی زاده در نشست شورای اقامه نماز با موضوع جشنواره نماز فجر تا فجر با بیان اینکه نماد نظام دینی نماز است، اظهار داشت: تعجب می‌کنم از کسانی که می گویند انقلابی هستیم، اما به نماز اهمیت نمی‌دهند، کسی که به نماز اهمیت ندهد را نمی‌توان انقلابی و ارزشی نامید.

Print Friendly, PDF & Email