آخرین خبرها

اهدای ده میلیون ریالی به حساب ۱۰۰ امام (ره)

فردی خیّرو نیکوکار در امری خداپسندانه….

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر: احمدرضا رستمیان سرپرست دفتر مشارکت های مردمی و حساب ۱۰۰ امام(ره) استان گفت: فردی خیّرو نیکوکار در امری خداپسندانه مبلغ۱۰ میلیون ریال جهت کمک به ساخت مسکن برای محرومین به حساب ۱۰۰ امام (ره) اهداء نمودند.

Print Friendly, PDF & Email