بازدید از پروژه کتابخانه دوراهک

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، حیدری- سرپرست بنیاد مسکن استان با حضور مهندس یزدانشناس……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، حیدری- سرپرست بنیاد مسکن استان با حضور مهندس یزدانشناس- معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری دیّر و مهندس صداقت- مدیر بنیاد مسکن دیّر از روند پیشرفت فیزیکی کتابخانه عمومی شهر دوراهک بازدید بعمل آوردند.
در این بازدید به نکاتی همچون برنامه زمانبندی در اجرا و پیگیری تخصیص اعتبار پروژه بطور کامل از مبادی ذیربط اشاره شد.

photo_2016-09-16_23-37-43

Print Friendly, PDF & Email