آخرین خبرها

بازدید از ۳۸۶ واحد پروژه مسکن شهری

عظیمی مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن شهری از ۳۸۶ واحد پروژه مسکن شهری استان…….

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر: عظیمی مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن شهری، حیدری سرپرست بنیاد مسکن استان، عبدالهی سرپرست معاونت مسکن شهری استان، سجادی رئیس گروه نظارت مسکن شهری و مهندس شفیعی کارشناس دفتر مرکزی از ۳۸۶ واحد پروژه مسکن شهری استان طی ۲ روز بازدید بعمل آوردند.
حیدری سرپرست بنیاد مسکن استان تعداد این پروژه ها را در شهرهای عالیشهر ۲۹۴ واحد، دلوار ۴۸ واحد، روستای دهقائد ۳۲ واحد و روستای کُنار بابایی ۱۲ واحد نام برد و در یک جلسه ای مشترک وضعیت پروژه های فوق را با همفکری و نظارت همکاران دفتر مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.
عظیمی مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن شهری مرکز ضمن تشکر از همکاران، خواستار تسریع در اتمام پروژه ها با نظارت دقیق و کیفیت بهتر را شدند. همچنین برای اجرایی شدن پروژه های جدید با توجه به سهمیه مشخص شده در سال ۹۴ نظارت ها بیشتر شود تا بتوانیم پروژه ها را به موقع آماده و تحویل متقاضیان کنیم.

IMG_4747

IMG_4784

IMG_4815

Print Friendly, PDF & Email