آخرین خبرها

بازدید روزانه مدیرکل ازمناطق زلزله زده دشتستان

مهندس فرزانه مدیرکل بنیاد مسکن جهت سرکشی از عملکرد کارشناسان در مناطق آسیب دیده…

به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر: مهندس فرزانه مدیرکل بنیاد مسکن جهت سرکشی از عملکرد کارشناسان در مناطق آسیب دیده از زلزله و بنیاد مسکن شعبه دشتستان بطور روزانه بازدید بعمل می آورند.

ایشان با توجه به زمان تعیین شده در امر پرونده سازی و تسریع در کارشناسی اولیه به اتفاق مدیر شعبه و دو کارشناس دیگر در محله علی آباد شهر برازجان حاضر و نسبت به کارشناسی واحدهای خسارت دیده اقدام نمودند.

Print Friendly, PDF & Email