بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر از روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان دشتی

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر از روند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در شهر خورموج از توابع شهرستان دشتی بازدید کرد.

Print Friendly, PDF & Email