بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر از روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان بوشهر

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر از روند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در  شهرستان بوشهر بازدید کرد.

Print Friendly, PDF & Email