بازدید مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر از شعبه شهرستان تنگستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ مدیرکل بنیاد مسکن استان از شعبه شهرستان تنگستان بازدید کرد و بطور جداگانه با پرسنل به گفتگو نشست.

حمید حیدری بریدی، از شعبه شهرستان تنگستان بازدید و از نزدیک در جریان امور ارائه خدمات به مردم قرار گرفت.

وی هدف از بازدید سرزده به این شعبه را تکریم ارباب رجوع و نحوه رعایت حقوق شهروندی در شعب بنیاد مسکن عنوان کرد و افزود: اولویت اطلاع از وضعیت شعب در برخورد با ارباب رجوع است و به رئیس و کارکنان شعبه تاکید کردیم که در نهایت احترام به درخواست مردم گوش فرا دهند و در چارچوب ضوابط و مقررات به امور رسیدگی کنند.

وی با بیان اینکه رسیدگی به امور بدون معطلی مردم را در اولویت می داند، افزود: هنر مدیریتی در این است که با حداقل امکانات و محدودیت نیروی انسانی، ارائه خدمات به بهترین وجه انجام شود.

Print Friendly, PDF & Email