آخرین خبرها

بازدید مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر از شعبه شهرستان تنگستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ مدیرکل بنیاد مسکن استان از شعبه شهرستان تنگستان بازدید کرد و بطور جداگانه با پرسنل به گفتگو نشست.

حمید حیدری بریدی، از شعبه شهرستان تنگستان بازدید و از نزدیک در جریان امور ارائه خدمات به مردم قرار گرفت.

وی هدف از بازدید سرزده به این شعبه را تکریم ارباب رجوع و نحوه رعایت حقوق شهروندی در شعب بنیاد مسکن عنوان کرد و افزود: اولویت اطلاع از وضعیت شعب در برخورد با ارباب رجوع است و به رئیس و کارکنان شعبه تاکید کردیم که در نهایت احترام به درخواست مردم گوش فرا دهند و در چارچوب ضوابط و مقررات به امور رسیدگی کنند.

وی با بیان اینکه رسیدگی به امور بدون معطلی مردم را در اولویت می داند، افزود: هنر مدیریتی در این است که با حداقل امکانات و محدودیت نیروی انسانی، ارائه خدمات به بهترین وجه انجام شود.

Print Friendly, PDF & Email