بازدید مدیرکل دفتر فنی استانداری از کارگاه بنیاد بتن ارم

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، مهندس حسین آبادی- مدیرکل دفتر فنی استانداری……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، مهندس حسین آبادی- مدیرکل دفتر فنی استانداری، دکتر بهره مند- مدیر کل اداره استاندارد از روند عملیات اجرایی شرکت بنیاد بتن ارم بازدید بعمل آوردند.
در این بازدید، محصولات بتن آماده در محوطه کارگاه و مراحل تولید سنگ جدول در آزمایشگاه این شرکت مورد بررسی قرار گرفت و نمونه ای از محصول جدید این شرکت تحت عنوان بتن خود تراکم، مورد آزمایش مقاومت فشاری قرار گرفت و نتیجه آن موفقیت آمیز بود. سپس مهندس مصری- مدیر شرکت بنیاد بتن ارم در خصوص استفاده از این محصول جدید که دانش و تکنولوژی تولید آن در انحصار این شرکت می باشد، مطالبی را بیان نمودند.

photo_2016-11-02_21-27-446

Print Friendly, PDF & Email