آخرین خبرها

بازدید مدیرکل روابط عمومی بنیاد مسکن مرکز از بنیادمسکن بوشهر

 به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر:آقای رضایی مدیر کل روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مرکز به اتفاق آقای میرجهانمردی رئیس اداره حراست استان بوشهر از دفتر روابط عمومی بنیاد مسکن استان بازدید نمودند.

در این دیدار آقای رضائی ضمن تشکر از مسئول روابط عمومی درخصوص روند انجام کارهای تبلیغاتی طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی، نکاتی را  مطرح نمودند.

ایشان متذکر شدند: اعتمادسازی میان همکاران بنیادمسکن، روستائیان و مسئولین استان وظیفه مهم روابط عمومی است که باید به آن توجه ویژه داشت و در ادامه از وبسایت بنیاد مسکن استان بازدید به عمل آوردند و بر ارسال به موقع اخبار به دفترمرکزی تأکید داشتند.

Print Friendly, PDF & Email