بازدید معاون وزیر راه از پروژه‌های نهضت ملی مسکن عالیشهر

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت شهرکهای جدید کشور و هیئت همراه از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در عالیشهر بازدید کرد.

در این بازدید که مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بوشهر نیز حضور داشت، روند تهیه نقشه‌ها، صدور پروانه ساختمانی، انعقاد قرارداد بانکی، شروع عملیات اجرایی و پیشرفت فیزیکی پروژه‌هابررسی شد.

Print Friendly, PDF & Email