بازنگری پنج طرح هادی شهرستان عسلویه

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، برای بررسی بازنگری پنج طرح هادی……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، برای بررسی بازنگری پنج طرح هادی روستاهای بساتین، هاله، خَرّه، عسکری و بندو از توابع شهرستان عسلویه با حضور مشاور طرح، نمایندگان دستگاهای اجرایی جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداری، امور اراضی، محیط زیست، آب منطقه ای و شورای روستاها در کمیته بررسی تصویب طرح ها در بنیاد مسکن استان برگزار گردید.
در این کمیته شرایط محیطی، جمعیتی، اقتصادی و کالبدی روستاها نسبت به وضعیت موجود مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون طرح های اشاره شده، موارد مورد نیاز و اصلاحی به عنوان نظرات کمیته به مشاور طرح اعلام گردید که پس از انجام اصلاحات توسط مشاور، طرح جهت تصویب نهایی در جلسه کمیته تصویب ارائه خواهد گردید.

Print Friendly, PDF & Email