بخشی از اظهارات معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر در نشست با مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر در خصوص ضرورت توجه مدیران به تقویت روابط‌عمومی‌ها، بیان کرد: روابط عمومی‌ها در تحقق جهاد تبیین نقش اساسی دارند از این رو مدیران دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر باید حمایت ویژه ای از روابط عمومی‌ها کنند تا این مجموعه تقویت شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ بخشی از اظهارات اکبر پورات، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر در نشست با مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان به شرح زیر است:

🔹انعکاس اخبار هر دستگاه به همت نیروهای روابط عمومی انجام می‌شود از این رو سازمانی موفق خواهد بود که توجه لازم به این قشر را داشته باشد.
🔹روابط عمومی چشم و چراغ یک سازمان است.
🔹بسیاری از دستگاه‌های اجرایی این استان علی رغم عملکرد مطلوب اما در انعکاس فعالیت‌های خود موفق عمل نکرده‌اند از این رو تاکید می‌شود که علاوه بر انتقال پیام مردم به مدیران، باید هر اقدام و فعالیتی که در دستگاه‌های اداری انجام می‌شود را به مردم اطلاع‌رسانی کنند.
🔹مدیرانی که حمایت‌های لازم از مسئول روابط عمومی دستگاه خود را انجام داده‌اند، حکم مشاور را صادر و مسئول روابط عمومی دستگاه خود را عضو شورای معاونین کرده‌اند تشویق خواهند شد، با مدیرانی که بدون داشتن توجیه از این اقدامات سرباز زنند، برخورد جدی صورت و نتیجه به دفتر نهاد ریاست جمهوری ارسال خواهد گرفت.
🔹روابط عمومی‌ها در تحقق جهاد تبیین نقش اساسی دارند از این رو مدیران دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر باید حمایت ویژه ای از روابط عمومی‌ها کنند تا این مجموعه تقویت شود.
🔹توانمندی هر مدیر در قدرت روابط عمومی آن دستگاه است. 
🔹عملکرد روابط عمومی‌های استان بوشهر به صورت نامحسوس نظارت می‌شود.

Print Friendly, PDF & Email