آخرین خبرها

بررسی آسیب پذیری در سرور و سایت بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشستی با حضور رضائی- معاون پشتیبانی……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشستی با حضور رضائی- معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان، رئیس اداره حراست، مسئول فنآوری و سیستم ها، رئیس امور اداری و مسئول روابط عمومی، در خصوص سیستم ها و سایت بنیاد مسکن برگزار گردید.
در ابتدا همکاران اداره حراست در جهت بررسی مشکلات و جلوگیری از آسیب های احتمالی در سیستم های اداری و سایت بنیاد مسکن، گزارشی ارائه گردید و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم در این زمینه لحاظ شد.

Print Friendly, PDF & Email