بررسی مشکلات فاز دوم پروژه ۲۰۱ واحدی عالیشهر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشستی با حضور معاون مسکن شهری، مدیر عامل انجمن……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشستی با حضور معاون مسکن شهری، مدیر عامل انجمن خیرین، مشاور و کارشناسان در خصوص روند اجرای عملیات و نظارت فاز دوم پروژه ۲۰۱ واحدی انجمن خیرین استان برگزار گردید.
در این نشست موضوعات مختلف مورد بررسی قرار گرفت و تصمیات لازم در جهت پیشرفت کار اتخاذ گردید. مقرر گردید مشاور، ناظرین بنیاد و پیمانکار در روند نظارت پروژه، بصورت مستمر با هماهنگی و تعامل نسبت به ثبت گزارش ها، کنترل و تعامل داشته باشند. همچنین گزارش های مصور توسط مشاور تهیه و ارجاع آن به انجمن خیرین و بنیاد مسکن اقدام شود. و در صورت نیاز جلسات کارگاهی و فنی پس از بررسی در جهت رفع ابهام و هماهنگی بیشتر با کارفرما در دستور کار قرار گیرد.

Print Friendly, PDF & Email