بررسی پرونده های ثبتی شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشست بررسی و حل مشکلات در……

به گزارش روابط عمومی، نشست بررسی و حل مشکلات در خصوص صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری با حضور مهندس نوروز- مدیر بنیاد مسکن دشتستان، چهاب دار- رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان و کارشناسان مربوطه برگزار گردید. در این نشست به همکاری بیشتر فی مابین، بررسی نقشه های ارسال شده و رعایت حقوق مردم جهت تسریع در انجام مراحل اداری و ساماندهی پرونده ها به اداره ثبت اسناد شهرستان، مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت و مقرر شد پرونده های موجود در ثبت جهت اقدام لازم،عملیاتی گردد.

Print Friendly, PDF & Email