برگزاری جلسه هیأت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز بوشهر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، هیأت مدیره خیرین مسکن ساز……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، هیأت مدیره خیرین مسکن ساز بوشهر با حضور حداکثری اعضا تشکیل جلسه داد.
در این نشست ابتدا درخصوص مشکلات متقاضیان پروژه عالیشهر بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید۶ نفر از متقاضیان پروژه ۲۰۱ واحدی که توانایی در پرداخت آورده خود را ندارند از طریق معرفی به خیّر و بانک رسالت اقدام شود. با توجه به پایان پروژه های مسکن مهر در سال ۹۶، مقرر شد انجمن خیرین نسبت به اتمام ۸۷ واحد باقیمانده تا پایان سال جاری اقدام نماید. همچنین مدیر عامل انجمن خیرین از پیشرفت فیزیکی و تعداد واحدهای در حال ساخت مسکن معلولین در استان گزارشی به هیأت مدیره ارائه نمودند.

Print Friendly, PDF & Email