برگزاری دوره آسیب شناسی پروژه های عمران روستایی

برگزاری یک دوره کلاس آموزشی آسیب شناسی پروژه های عمران روستایی توسط مهندس زارعی- معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، طبق برنامه زمان بندی دوره های آموزشی دفتر مرکزی، یک دوره کلاس آموزشی آسیب شناسی پروژه های عمران روستایی، با حضور تعدادی از کارشناسان بنیاد مسکن استان در سالن اجتماعات اداره کل برگزار گردبد.

در این دوره به سر فصل ها و مباحت ( آشنایی با موافقت نامه و روند مبادله آن ها و جایگاه آن در پروژه های عمرانی – فرایند و اهمیت انجام مستند سازی پروژه های عمرانی – مصالح بوم آور، نحوه شناسایی واهمیت آن در پروژه ها – تهیه نقشه های کارگاهی – توسعه همه جانبه طرح های هادی و مشکل نگرش یک بعدی – مشکلات و پتانسیل های قابل بهره گیری از وجود دهیاری ها با تفکیک وظایف و نحوه برخورد – آشنایی با قوانین محاسبات عمومی و نکات پر اهمیت از نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ) توسط مهندس زارعی – معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان به مدت دو روز، تدریس گردید و در پایان این دوره از شرکت کنندگان آزمون گرفته شد.

IMG_9965

IMG_0020

IMG_0019 

Print Friendly, PDF & Email