توسعه در پروژه ۶۰ واحدی مسکن شهرداری دیلم

به گزارش “روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر”؛ مجتمع ۶۰ واحدی مسکونی کارگران شهرداری مورد بررسی قرار گرفت ، مقرر شد طی جلسه مشترک شهردار با مدیرکل بنیاد و مسکن استان بوشهر، تصمیمات لازم اتخاذ گردد.رضا رستگار رئیس بنیاد مسکن شهرستان دیلم با اشاره به پیشرفت خوب پروژه مسکن شهرداری طی سالهای گذشته ، گفت: عدم پرداخت حق مشارکت و سهم آورده متقاضیان باعث کاهش سرعت عملیات عمرانی و حتی عامل توقف اجرای آن طی سال گذشته است.

وی با تقدیر از زحمات شهرداری در مراحل اجرایی پروژه و توسعه و آسفالت معابر اطراف آن خواستار حمایت و تشویق اعضای تعاونی مسکن کارگران شهرداری جهت ایجاد زمینه پرداخت مابقی سهم آورده شد.

در این جلسه با حضور کارشناسان موانع و مشکلات ، مجتمع ۶۰ واحدی مسکونی کارگران شهرداری مورد بررسی قرار گرفت ، مقرر شد طی جلسه مشترک شهردار با مدیرکل بنیاد و مسکن استان بوشهر، تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

شهردار دیلم خواستار تسریع در عملیات عمرانی پروژه مجتمع مسکونی کارگران شهرداری شد

فاضل دریانورد شهردار دیلم در جلسه بررسی مشکلات پروزه مجتمع مسکونی ۶۰ واحدی کارگران شهرداری دیلم با انتقاد از عدم پیشرفت فیزیکی آن ، خواستار رفع موانع و تسریع در عملیات عمرانی این مجتمع مسکونی و بهره برداری کارگران شهرداری گردید.

Print Friendly, PDF & Email