جلسه انجمن خیرین مسکن ساز استان برای تعیین تکلیف پروژه ۳۲ واحدی عالیشهر

به گزارش روابط عمومی؛ نشست انجمن خیرین مسکن ساز استان بوشهر با حضور اعضای هیات مدیره در دفتر مدیرکل بنیاد مسکن استان جهت تعیین تکلیف پروژه ۳۲ واحدی عالیشهر برگزار شد.

در این نشست ابتدا مهندس یزدان شناس مدیرعامل انجمن ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت ساخت این پروژه گفت: پروژه ۳۲ واحدی مسکن عالیشهر هم اکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که برای تکمیل آن درصدد تأمین اعتبار هستیم.

مقرر شد از مشارکت خیرین استان جهت تأمین اعتبار و تکمیل این پروژه استفاده شود.

Print Friendly, PDF & Email