آخرین خبرها

جلسه هم اندیشی با منابع طبیعی استان

جلسه هم اندیشی در خصوص اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن با حضور….

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر جلسه هم اندیشی در خصوص اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن با حضور شریفی مدیرکل منابع طبیعی استان، حیدری سرپرست بنیاد مسکن استان، زارعی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن،غریبی کارشناس مسئول امور زمین و ذاکری کارشناس منابع طبیعی برگزار گردید.
دراین نشست راهکارهای لازم در خصوص تملک زمین های دولتی و ملی در محدوده روستاها مورد بررسی و تبادل نظر  قرار گرفت و مقرر شد پیگیری و نتیجه حاصل شده درجلسه ۲۰ آبانماه ۹۳ مطرح گردد.
IMG_4047 IMG_4049
Print Friendly, PDF & Email