آخرین خبرها

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان دیر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر مهندس صداقت مدیربنیاد مسکن…………..

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر مهندس صداقت مدیربنیاد مسکن شهرستان دیرگفت: اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان دیر در تاریخ بیست و هفت خرداد ماه ۹۳ در سالن جلسات فرمانداری با حضور دستگاه های اجرائی شهرستان دیر برگزار شد و سهم اعتبارات تخصیص یافته به بنیاد مسکن شهرستان از اعتبارات تملک دارئیهای سرمایه ای (استانی) یک میلیارد و نهصد پنجاه میلیون تومان و ازتبصره ماده٢٢، یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان جهت پروژه های عمرانی اختصاص یافته است.

photo 2 photo 1

Print Friendly, PDF & Email