حضور نماینده مجلس در بنیاد مسکن شهرستان دشتی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، دکتر شهریاری- نماینده مردم شهرستان های دشتی و تنگستان……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، دکتر شهریاری- نماینده مردم شهرستان های دشتی و تنگستان در بنیاد مسکن حضور یافت و با مدیر و کارکنان در خصوص مسائل بنیاد مسکن بحث و تبادل نظر نمودند.
مهندس صالحی- با مطالبی پیرامون تحقق افق روند مقاوم سازی اماکن روستایی تا سال ۱۴۰۴ پرداخت و با ارائه آماری در این حوزه نیاز سالیانه به تعداد تسهیلات مورد نیاز را برای تحقق این امر ذکر نمود همچنین ایشان مسائل و مشکلات موجود بر سر را متقاضیان برای اخذ این تسهیلات را در بانکهای عامل و محقق نشدن سهمیه سال ۹۵ را خاطر نشان کردند. ایشان گزارشی از روند تامین اعتبار عمرانی کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و وضعیت موجود روستاها به لحاظ برخورداری از طرح هادی را ارائه داده و سهمیه قیر رایگان جهت روسازی معابر روستایی را درخواست نمود و برخی از چالش ها و مشکلات بنیاد مسکن در جهت رفع موانع مردم را بیان نمودند.
در ادامه آقای دکتر شهریاری ضمن تشکر و قدر دانی از اقدامات صورت گرفته در روند مقاوم سازی اماکن روستایی و اقدامات صورت گرفته در بحث عمران روستایی ، قول همکاری لازم در جهت رفع این مشکلات را دادند. همچنین در جهت رفع مشکل سند زمین های واگذاری بنیاد مسکن به متقاضیان، از سوی وزارت راه و شهرسازی پیگیری جدی نمایند.

Print Friendly, PDF & Email