دوره آموزش مجازی ارزیابی و برآورد خسارت ویژه کارشناسان بنیاد مسکن بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ دوره آموزش مجازی ارزیابی و برآورد خسارت ویژه کارشناسان بنیاد مسکن استان بوشهر با همکاری واحد آموزش بنیاد مسکن استان بوشهر و پژوهشکده سوانح طبیعی برگزار شد.

این دوره آموزشی در راستای آمادگی و تشکیل تیم متخصص ارزیابی و برآورد خسارت در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه با حضور ۵۶ نفر از کارشناسان مرکز استان و شهرستان ها برگزار شد.

دوره مذکور به مدت ۱۶ ساعت به صورت مجازی توسط پژوهشکده سوانح طبیعی برای کارشناسان سطح کشور برگزار می شود.

Print Friendly, PDF & Email