دومین نشست پیمانکاران با سرپرست بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، در جهت پیگیری و بررسی مشکلات پیمانکاران……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، در جهت پیگیری و بررسی مشکلات پیمانکاران در دومین نشست کاری با حیدری- سرپرست بنیاد مسکن، ۸ نفر از پیمانکاران مسائل خود را مطرح نمودند. در این جلسه معاونین پشتیبانی، عمران روستایی و سرپرست مسکن شهری و دیگر کارشناسان مربوطه حضور داشتند، و مقرر گردید تا قبل از پایان سال، مطالبات تعدادی از آن ها با توجه به تخصیص اعتبار پروژه پرداخت گردد.

IMG_9162

Print Friendly, PDF & Email