دومین نشست کمیته توسعه اقامتگاه های بوم گردی استان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، دومین نشست کمیته توسعه……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، دومین نشست کمیته توسعه اقامتگاه های بوم گردی با حضور مدیرکل، معاونین بازسازی و عمران روستایی بنیاد مسکن استان، مشاور طرح، سرمایه گذار و نمایندگان میراث فرهنگی و امور روستایی استانداری در اداره کل برگزار شد.
در ابتدا دکتر اسحاقی- مشاور طرح با تأکید بر موضوع اقامتگاه های بوم گردی در برنامه ششم و جایگاه قانونی اعضاء در این طرح، مطالبی را بیان نمودند. همچنین انتخاب خانه های با ارزش روستایی برابر تفاهم نامه و تشکیل کمیته توسعه بوم گردی در استان را یادآور شدند. وی با توجه به انتخاب روستای حصار شهرستان دیلم بعنوان روستای گردشگری اقامتی نکاتی از قبیل: طرح اولیه، طرح توجیهی اقتصادی فنی، کاربری، تعداد اشتغال ایجاد شده، نسبت سرمایه گذار به اشتغال و منابع مالی طرح را از کارگروه خواستار شدند تا پس از بررسی به تصویب نهایی برسد.
سپس، حیدری اشتغال پایدار را یکی از اولویت های امروز در مناطق روستایی کشور دانست و افزود: برای این منظور یکی از سیاست های بنیاد مسکن در برنامه های خود ساخت مسکن روستایی با رویکرد مسکن معیشت محور است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان اظهار داشت برای انتخاب خانه های با ارزش روستایی می توان از پنج عنوان مطرح شده در شیوه نامه موجود براساس، ارزش های کالبدی- ارزش های تاریخی- ارزش های اجتماعی و فرهنگی- ارزش های زیست محیطی و ارزش های اقتصادی کمک گرفت و سازمان میراث فرهنگی می تواند برای جلو گیری از اتلاف وقت، تسهیل در انجام کار و پرداخت هزینه های اضافی از سوی سرمایه گذار، با استفاده از طرح های موجود و اولویت دار خود کمک شایانی در اجرای این پروژه داشته باشد.
در پایان مقرر گردید طرح فضای بوم گردی و اقامتی توسط سرمایه گذار ارائه شود و این طرح توسط کارگروه تصویب و برای مجوزهای لازم و تأمین اعتبارمورد نیاز از سوی میراث فرهنگی پیگیری گردد.


Print Friendly, PDF & Email