آخرین خبرها

دیدار از همکار بازنشسته

مدیر و کارکنان بنیاد مسکن شهرستان بوشهر جهت قدردانی و سپاس از زحمات کارمند بازنشسته…..

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر مدیر و کارکنان بنیاد مسکن شهرستان بوشهر جهت قدردانی و سپاس از زحمات کارمند بازنشسته ، عبدالحسین علیپور دیدار نمودند.
مهندس زارعی مدیر بنیاد مسکن شهرستان بوشهر گفت: همکاران بازنشسته با کوله باری از تجربه جزء سرمایه های بنیاد مسکن می باشند و برای کارکنان بنیاد مسکن مایه افتخار است که از تجربیات آنها استفاده نمایند.

aks

Print Friendly, PDF & Email