دیدار مسئولین بانک مسکن استان با مدیر کل بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان، مهرور- معاون اجرایی بانک مسکن……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان، مهرور- معاون اجرایی بانک مسکن جهت بررسی وصول مطالبات تسهیلات مسکن مهر، فروش اقساطی و طرح ویژه روستایی با حیدری- مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار نمودند. در این نشست مدیران بنیاد مسکن شهرستان های بوشهر، دشتستان و کارشناسان بانک راهکارهای مطرح شده را بررسی که منتج به مصوباتی جهت همکاری بیشتر و تنگاتنگ بنیاد مسکن و بانک در خصوص تطبیق آمار فی ما بین، تسریع در روند فروش اقساطی تسهیلات مسکن مهر و طرح ویژه روستایی گردید. حیدری، از مجموعه بانک مسکن در خصوص همراهی کامل بانک در جهت پرداخت تسهیلات مشارکتی، بازسازی و بهسازی مسکن به روستاییان، قدردانی نمود.

IMG_0176

Print Friendly, PDF & Email