رسیدگی به مشکلات پیمانکاران

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، در یک نشست کا ری در خصوص بررسی مسائل و مشکلات پیمانکاران با حضور حیدری……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، در یک نشست کا ری نسبت به بررسی مسائل و مشکلات پیمانکاران با حضور حیدری- سرپرست بنیاد مسکن استان، مهندس زارعی- معاون عمران روستایی، رضایی- سرپرست حوزه معاونت پشتیبانی، کارشناسان زمین، ناظر عالیه استان در دفتر ایشان برگزار گردید.
در این نشست دوازده پیمانکار جهت پیگیری مشکلات و مطالبات خود با توجه به پایان سال، بطور جداگانه حضور یافتند و موارد خود را از قبیل: تائیدیه صورت وضعیت پروژه ها، دریافت بموقع اسناد توسط ذیحسابی جهت پرداخت ها، سرعت عمل در انتقال اسناد به شرکت ها و پرداخت به موقع مطالبات تعدادی از پروژه ها توسط بنیاد مسکن به پیمانکاران، مطرح نمودند.
در ادامه سرپرست بنیاد مسکن با توجه به مسائل مطرح شده، راهکارهای لازم را به معاونین و پیمانکاران ارائه نمود و پرداخت ها را با توجه به اعتبارات تخصیص یافته مربوط به هر پروژه، تا قبل از پایان سال جاری اعلام نمود.

100

200

Print Friendly, PDF & Email