آخرین خبرها

روند پیشرفت طرح آمارگیری در استان بوشهر

مهندس عبدالهی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن به سوال روابط عمومی مبنی بر پیشرفت طرح آمارگیری…..

مهندس عبدالهی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن به سوال روابط عمومی مبنی بر پیشرفت طرح آمارگیری در استان چنین پاسخ داد: با گذشت ۲۰ روز از طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در استان بوشهر این طرح ۹۰ درصد پیشرفت داشته و درحال انجام می باشد.

وی افزود: این طرح در ۹ شهرستان شامل ۱۲۰ روستا و با ۸ هزار و ۷۳۸ واحد مسکونی از ۲۰ مهرماه سال جاری آغازگردید و اکنون کارآمارگیری در شهرستان های دیلم، گناوه، دیر، بوشهر، دشتستان، دشتی و جم با تعداد ۹۲ روستا به کار خود پایان داده است و با توجه به باقیمانده طرح آمارگیری در شهرستانهای کنگان و تنگستان جلسه هم اندیشی با کارشناس فنی طرح و ناظر طرح آمارگیری برگزار و درخصوص جمعبندی و پایان کار طرح آمارگیری در زمان معین شده بحث و تبادل نظر شد.

Print Friendly, PDF & Email