زمین برای اجرای طرح‌های مسکن در استان بوشهر تامین می‌شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: زمین برای اجرای طرح‌های مسکن در استان بوشهر تامین می‌شود.

غلامرضا منتظری در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر اظهار داشت: زمین مناسب جهت ساخت مسکن در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهیم داد.

وی اضافه کرد: نشست‌های مشترکی با بنیاد مسکن در شهرستان‌ها برگزار خواهیم کرد تا در طرح جهش تولید مسکن سهیم باشیم و اثرگذار گام برداریم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر ادامه داد: طرح جهش تولید مسکن نیازمند تعامل و همکاری است و ما در این زمینه از هیچ‌گونه کوششی دریغ نمی‌کنیم.

Print Friendly, PDF & Email