آخرین خبرها

سفرمهندس درفشی به استان بوشهر

مهندس درفشی معاون پشتیبانی و امورهماهنگی استانها با کارشناسان امورحقوقی بنیاد مسکن استان بوشهردیدارکردند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر: مهندس درفشی معاون پشتیبانی و امورهماهنگی استانها، رضائی مدیرکل روابط عمومی، حجت الاسلام سروش نماینده حقوقی دفترمرکزی، فرزانه مدیرکل بنیادمسکن وکارشناسان امورحقوقی بنیاد مسکن، نشستی برگزار کردند که در این نشست، مسائل حقوقی پیرامون مشکلات اراضی ملی و دولتی تحویل شده به بنیاد مسکن، مورد بحث وبررسی قرارگرفت وپس از ارائه گزارش مشکلات توسط کارشناسان امورحقوقی، حجت الاسلام سروش راهکارهای لازم را جهت پیگیری پرونده ها مطرح نمودند.

Print Friendly, PDF & Email