سیاست و ارتباط دیوان محاسبات، سیاست پیشگیرانه است

به گزارش روابط عمومی بنیاد استان بوشهر، بخشی- معاون ذیحسابی بنیاد مسکن کشور……

به گزارش روابط عمومی بنیاد استان بوشهر، بخشی- معاون ذیحسابی بنیاد مسکن کشور، حیدری- مدیرکل بنیاد مسکن استان در خصوص تعامل بیشتر دو دستگاه با حسینی- مدیرکل دیوان محاسبات دیدار نمودند.
در این نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان، از توجه ویژه دیوان محاسبات به بنیاد مسکن در ارائه گزارشات و راهنمایی های لازم قدردانی نمود و گزارشی از عملکرد و فعالیت های اجرایی بنیاد مسکن در زمینه احداث زمین های ورزشی چمن مصنوعی، بوستان های امید روستایی و آسفالت رایگان در روستاها ارائه نمود.
در ادامه بخشی، از همکاری ویژه دیوان محاسبات در شناخت مسیرهای آسیب پذیر، تعامل موجود بین دو دستگاه و رهنمودهای لازم از سوی سازمان در چگونگی اعمال اسناد و ارائه آن به دیوان محاسبات تشکر نمود و افزود: جامعه هدف بنیاد، یک جامعه خاص در روستاها بعنوان یک برگ زرین می باشد. بعنوان نمونه ۱۳۵۰ کیلومتر آسفالت با استفاده از قیر رایگان در ۳۱۰۰ روستا در مدت یک سال به پایان رسیده است.
در پایان حسینی گفت: خدماتی که بنیاد مسکن با تنوع زیاد در جهت اقشار کم درآمد در روستاها و مناطق دور افتاده ارائه می دهد، قابل شمارش نیست و این عملکرد در محرومیت زدایی کشور قابل تقدیر می باشد. در بررسی گزارشات و عملکرد دستگاه ها، بنیاد مسکن جزء دستگاه های خوب قلمداد می شود و کمترین ایراد و اشکال در عملکرد آن دیده می شود. وی افزود: تقویت کنترل های داخلی توسط مدیر دستگاه، باعث بر طرف شدن ایرادات و ضعف ها می شود و سیستم را به حرکت در می آورد. سیاست و ارتباط دیوان محاسبات با دستگاه ها، سیاست پیشگیرانه می باشد و این مجموعه با تمامی کارکنان در خدمت و کمک به دستگاه ها می باشد.

200022

Print Friendly, PDF & Email