آخرین خبرها

شروع کلاس آموزش طرح آمارگیری

کلاس آموزش طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در استان بوشهر آغاز شد…

بنا به  گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان: دوره آموزش مأموران آمارگیری، روز شنبه ۱۳ مهرماه ۹۲ با ۱۷ نفر از آمارگیران، بازبین، کارشناس گروه و کارشناس بازبین در سالن اجتماعات بنیادمسکن باحضور آقای خرمائی کارشناس مسئول فنی   (مدرس این دوره) آغازگردید.

مهندس عبدالهی معاون بازسازی و مسکن روستایی بیان کرد: این کلاس ها به مدت یک هفته طبق هماهنگی های قبلی جهت آموزش تئوری به همراه تصاویر مربوطه ادامه خواهد یافت و در پایان این دوره، آموزش عملی به صورت میدانی در یک روستا به عنوان نمونه انجام خواهد شد تا مأموران آمارگیر از نزدیک با نحوه پرسش از اهالی روستا به صورت چهره به چهره آشنا شوند.

IMG_33198

 

Print Friendly, PDF & Email