طرح منظومه های روستایی در استان بوشهر اجرا شود/ برخی روستاها دچار عقب ماندگی شده اند

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر تصریح کرد: طرح منظومه های روستایی با ماهیتی فرابخشی و یکپارچه ای که دارد می تواند در توسعه و تقویت بنیانهای اقتصادی روستاها موثر باشد، بنابراین اجرای این طرح در استان بوشهر ضروریست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ علیرضا مقدم در نشست با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: برای اجرای این طرح در استان بوشهر مطالعات مورد نیاز صورت گرفته و نقاط ضعف و توانمندی ها احصاء شده، که امیدواریم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان این مهم را در شورای برنامه ریزی استان جهت اجرا تصویب کند.

وی با اشاره به اجرای طرح های هادی در سطح روستاهای استان، بیان کرد: دولت طی ۴ سال گذشته هیچگونه اعتباری برای مطالعات طرح هادی در روستاها اختصاص نداد و همین امر موجب عقب ماندگی برخی روستاها در استان بوشهر شده است.

وی تأکید کرد: برخی از محدوده های روستایی قدیمی است و روستاها نیازمند بازنگری طرح هادی هستند که این مهم از مطالبات بحق و جدی مردم است.

این مقام مسئول با اشاره به آسفالت معابر روستایی در استان بوشهر گفت: در سال گذشته از محل اعتبارات قیر رایگان قریب بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار متر مربع با اعتبار ۹۴۶ میلیارد ریال در ۱۶۳ روستا  آسفالت در روستاهای این استان اجرا شده است.

مقدم در خصوص وضعیت پروژه های از محل اعتبارات شرکت ملی نفت ایران نیز گفت: ۱۳۴ پروژه با اعتبار ۶۴۰ میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد در حال اجرا است.

وی افزود: ایمن سازی ۱۶ روستای در معرض خطر سیلاب با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر ریاست با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد در حال اجرا است.

Print Friendly, PDF & Email