عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار مترمربع طرح هادی در دیلم آغاز شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار مترمربع طرح هادی روستایی شامل زیرسازی، سنگ جدول و آسفالت از محل سهمیه قیر رایگان در ۹ روستای شهرستان دیلم آغاز شد.

، رضا رستگار در آیین آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار مترمربع طرح هادی روستایی در دیلم اظهار داشت: این طرح شامل زیرسازی، سنگ جدول و آسفالت از محل سهمیه قیر رایگان در ۹ روستای شهرستان دیلم است.

رئیس بنیاد مسکن دیلم گفت: طرح هادی روستای چاه تلخ این شهرستان نیز به مساحت ۲۰ هزار مترمربع شامل زیرسازی، سنگ جدول، آسفالت و پیاده رو سازی با ۶ میلیارد ریال اعتبار اجرا شد.

رستگار افزود: همچنین در پنج ماه نخست امسال نیز ۱۲۰ سند روستایی و ۱۰۰ سند شهری در شهرستان دیلم صادر شده است؛ پروژه ۶۰ واحدی مسکن این شهرستان که مدتی دچار رکود شده بود با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی فعال و در حال انجام است.

رئیس بنیاد مسکن دیلم اضافه کرد: همچنین از مجموع ۳۰۸ واحدی مسکن مهر شهرستان دیلم سال گذشته ۱۷۲ واحد با ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار تحویل شد و امسال نیز ۶۸ واحد با ۶۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال آماده تحویل است.
وی یادآور شد: ۶۸ واحد باقی مانده نیز با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی و ۷۰ میلیارد ریال اعتبار در حال اجراست.

Print Friendly, PDF & Email