فرماندار بوشهر از اداره کل بنیاد مسکن استان بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ عباس جمشیدی – فرماندار بوشهر از اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بازدید کرد.

فرماندار بوشهر در این بازدید ضمن گفتگو با پرسنل در جریان وضعیت خدمات رسانی به ارباب رجوع قرار گرفت.وی در جریان این بازدید ضمن قدردانی از مدیرکل بنیاد مسکن، عملکرد این اداره کل جهت رفع محرومیت زدایی و تامین مسکن محرومان را مثبت ارزیابی کرد و تصریح کرد: سرعت و کیفیت پروژه های اجرا شده از سوی بنیاد مسکن در روستاها و شهرها شایسته تقدیر است و امیدواریم پروژه های بیشتری از سوی این نهاد تعریف و اجرایی شود.

Print Friendly, PDF & Email