فرم ارائه خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر

نوع خدمت متولی پاسخگویی محل مراجعه زمانبندی ارائه خدمت
واگذاری زمین روستایی به متقاضیان واجد شرایط مهندس علی پور حوزه عمران روستایی  یک هفته تا ۱۰ روز
اجرای طرح هادی و آسفالت معابر روستایی مهندس سیاوش پوری حوزه عمران روستایی  ۳ ماه توسط بنیاد مسکن
تغییر کاربری زمین های روستایی  مهندس مشایخ – مهندس سالمی  حوزه عمران روستایی  حدود ۵۰ روز
طرح سند دار کردن خانه های روستایی و شهرهای زیر ۲۵هزار نفر مهندس علی پور حوزه عمران روستایی  ۱۰ روز بنیاد + سه ماه اداره ثبت
صدور پروانه ساختمانی در روستاها بنیاد مسکن شهرستان ها
پرداخت تسهیلات ویژه بهسازی مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵هزار نفر جمعیت مهندس فخرایی حوزه بازسازی و مسکن روستایی  ۳۰ روز
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تعمیر مسکن روستایی مهندس فخرایی حوزه بازسازی و مسکن روستایی ۱۵ روز
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ی مسکن روستایی خانم مهندس قادری حوزه بازسازی و مسکن روستایی ۱۵ روز
آموزش مهندسین واجد شرایط جهت نظارت در روستاها مهندس دشتی زاده حوزه بازسازی و مسکن روستایی  دوره ی ۶۰ روزه
صدور کارت نظارت مهندسین در روستاها مهندس دشتی زاده حوزه بازسازی و مسکن روستایی  ۱۰ روز بنیاد + ۴۵ روز راه و شهرسازی
 پرداخت ودیعه مسکن شهری به مستاجرین واجد شرایط مهندس رستمیان مدیر حساب ۱۰۰ امام 
کمک بلاعوض به واحدهای نیمه تمام واجد شرایط در روستا مهندس عبداللهی  معاون بازسازی و مسکن روستایی  ۱۵ روز

Print Friendly, PDF & Email