آخرین خبرها

فرم ارائه خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر

نوع خدمت متولی پاسخگویی محل مراجعه زمانبندی ارائه خدمت واگذاری زمین روستایی به متقاضیان واجد شرایط مهندس علی پور حوزه عمران روستایی  یک هفته تا ۱۰ روز اجرای طرح هادی و آسفالت معابر روستایی مهندس سیاوش پوری حوزه عمران روستایی  ۳ ماه توسط بنیاد مسکن تغییر کاربری زمین های روستایی  مهندس مشایخ – مهندس سالمی  حوزه عمران روستایی  حدود ۵۰ ... ادامه مطلب »