مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر در جمع همکاران بازنشسته؛ بازنشستگان سرمایه های عظیم اجتماعی هستند

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر همکاران بازنشسته را بعنوان سرمایه های عظیم اجتماعی این اداره کل نامبرد و افزود: خدمات صادقانه و مخلصانه آنها بر هیچ کس پوشیده نیست و گوهر عمر و جوانی که در راه اعتلای بنیاد مسکن بکار گرفته اند با هیچ چیزی قابل جبران نیست و در طول خدمت خود مبدا و منشا خدمات بسیار مفیدی بوده اند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر در نشست صمیمی با همکاران بازنشسته گفت: بازنشستگان باید همواره مورد توجه قرار گیرند و زمینه بهره مندی از تجارب ارزنده این قشر عزیز را به عنوان راهنمای عملی مدیران و کارکنان فراهم شود.

وی با بیان اینکه تکریم بازنشستگان باید به یک فرهنگ عمومی و وظیفه ملی تبدیل شود، تصریح کرد: بازنشستگان سرمایه معنوی کشور هستند که باید از تجربیات این عزیزان استفاده شود.

علیرضا مقدم با بیان اینکه همکاران بازنشسته چراغ راه ما برای خدمات رسانی بهتر به مردم هستند، افزود: پیگیری خواهیم کرد بزودی کانون بازنشستگان این اداره کل دوباره فعال شود و اعضای جدید هیات مدیره نیز مشخص شوند.

در این نشست همکاران بازنشسته مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و جهت رفع مشکلات تبادل نظر صورت گرفت.

Print Friendly, PDF & Email