آخرین خبرها

مدیریت در بازسازی با مشارکت مردم

مهندس جودی مدیر کل بازسازی بنیاد مسکن، مهندس فرزانه مدیر کل بنیاد مسکن استان…

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر: مهندس جودی مدیر کل بازسازی بنیاد مسکن، مهندس فرزانه مدیر کل بنیاد مسکن استان، کارشناسان ، مشاورین و مسئولین ستادهای فرعی بازسازی دشتستان در یک نشست کاری، جهت برنامه ریزی و تدوین کارهای محوله و در دست اقدام به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مهندس جودی بیان داشت: در جهت تقسیم بندی و تسریع در کار بازسازی، ستادهای فرعی در شهرهای برازجان ، آبپخش، وحدتیه و روستای راهدار ایجاد شده است و ۴مشاور همکار به عنوان کمک در این ستادها مشغول به کار شده اند.

در ادامه مدیر کل بازسازی افزود: این بازسازی بدلیل مشارکت مردم در ساخت و ساز واحدهای مسکونی، تلاش مضاعف می طلبد و بر اساس مسئولیت پذیری و تجربه تمامی همکاران، به نتیجه دلخواه خواهیم رسید.

در پایان این نشست جهت تسهیل در وظایف اموربازسازی، چارت سازمانی ستاد تهیه  و به کلیه همکاران ابلاغ گردید.

Print Friendly, PDF & Email