آخرین خبرها

نشست بررسی وضعیت آسیب دیدگان از زلزله دشتی

مهندس شاپور رستمی معاون امورعمرانی استانداری در نشست بررسی وضعیت رسیدگی به آسیب دیدگان از زلزله دشتی گفت:

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر: مهندس شاپور رستمی معاون امورعمرانی استانداری در نشست بررسی وضعیت رسیدگی به آسیب دیدگان از زلزله دشتی گفت: برای سرعت بخشی و تکمیل بازسازی واحدهای مسکونی مناطق آسیب دیده، ۳۰ میلیون ریال به صورت بلاعوض در اختیار آسیب دیدگان برای هر واحد مسکونی قرار میگیرد.

وی بیان داشت این مبلغ در سه مرحله پرداخت می شود و واجدین شرایط می توانند برای دریافت قسط اول به میزان ۲۰ میلیون ریال به ستاد های مربوطه در شهر شُنبه مراجعه کنند. این وام بلاعوض برای کارهای باقی مانده شامل ( ایزوگام، نصب در و پنجره، گچ کاری، شیب بندی و کف سازی واحد مسکونی درنظر گرفته شده است.)

معاون امور عمرانی استانداری یادآور شد: افزون بر پرداخت مبلغ یاد شده به صورت بلاعوض، مبلغ ۲۶ میلیون ریال نیز از سوی بنیاد مسکن به صورت وام و بلاعوض پرداخت می شود که نقش مهمی در تکمیل واحد های مسکونی بازسازی شده دارد.

وی در ادامه افزود: با توجه به امکانات مهیا شده برای تکمیل منازل مسکونی، تاخیر در بازسازی و تکمیل واحدهای مسکونی آسیب دیده به عهده صاحبان واحدها می باشد.

Print Friendly, PDF & Email