نشست مشترک بنیاد مسکن و کمیته امداد در دشتستان

گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشستی در جهت رسیدگی به وضعیت پروژه……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشستی در جهت رسیدگی به وضعیت پروژه ۱۶ واحدی شهر دالکی و ۱۶واحد از پژوه ۳۲ واحدی دهقاید با حضور مهندس نوروزپور- مدیر بنیاد مسکن دشتستان، معاون مسکن کمیته امداد استان و کارشناسان مربوطه در بنیاد مسکن دشتستان برگزار گردید.

photo_2016-11-15_18-3-13

Print Friendly, PDF & Email