نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن استان و بانک انصار برگزار شد

به گزارش “روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر”؛ نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر و بانک انصار برگزار شد.
در این نشست در راستای توسعه و گسترش همکاری های دو جانبه در خصوص ارائه تسهیلات مسکن، ارائه ضمانتنامه بانکی پیمانکاران، پرداخت تسهیلات به پرسنل، سرمایه گذاری و حساب سپرده گفتگو شد.

Print Friendly, PDF & Email