نشست مشترک ناظرین عمران روستایی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، جهت هماهنگی ناظرین عمران روستایی در خصوص……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، جهت هماهنگی ناظرین عمران روستایی در خصوص مسائل و دستورالعمل اجرایی بوستان های امید نشستی با حضور مهندس زارعی- معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان، کارشناسان عمران روستایی و ناظرین شعب بنیاد مسکن برگزار گردید.

در ابتدا مهندس زارعی، به تشریح و نظارت دقیق در انجام عملیات اجرایی احداث بوستان ها، طبق دستورالعمل ارائه شده مطالبی را جهت تبادل نظر و نحوه اجراء، به ناظرین توضیح های لازم را بیان نمود. و به مواردی از قبیل: عدم استفاده از پیورس های ویبره ای- استفاده از پیورس های پرسی- استفاده از مصالح تلفیقی سنگ فرش، پیورس و قلوه- توجه به نصب و محل جانمایی تجهیزات و وسایل بازی در بوستان ها- نصب تابلو معرفی پروژه- ساخت صندلی با سنگ مالون- جداره سازی در پارک هایی که محصور به پلاک مجاور می باشند- اجرای شناژهای قائم و افقی در سرویس های بهداشتی تأکید نمودند.

IMG_0234

IMG_0230

Print Friendly, PDF & Email