نشست هم اندیشی با دهیاران

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشست هم اندیشی با دهیاران بخش ریگ……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشست هم اندیشی با دهیاران بخش ریگ، با حضور شیرافکن- بخشدار ریگ، مهندس افرند- مدیر بنیاد مسکن شهرستان گناوه و مشاور طرح در خصوص تهیه طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی در بخشداری با موضوع،اصول توسعه پایدار که براساس ظرفیت های محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مشارکت جامعه محلی و هماهنگ سازی مجموعه اقدامات زیر بنایی، اقتصادی و سیاسی صورت بندی می شود برگزار و نسبت به اهداف این طرح، توضیحات لازم ارائه گردید.


Print Friendly, PDF & Email